Dla deweloperów

Nikt tego nie ogarnie? My to zrobimy!

Oddanie budynku do użytku wymaga posprzątania terenu i wiąże się z szeregiem prac porządkowych, których wykonanie najlepiej zlecić profesjonalistom.

Na terenie objętym inwestycją budowlaną wykonujemy między innymi:
• złożenie w określonym miejscu resztek materiałów budowlanych (gruz, styropian),
• wynoszenie i segregacja śmieci (opakowania po materiałach budowlanych: worki, kartony),
• sprzątanie terenu zewnętrznego budowy (np.: uprzątniecie terenu pod rusztowaniami).

Ze względu na zróżnicowany charakter inwestycji budowlanych, zakres pracy określamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.